Найменування виду виконуваної роботи Одиниця виміру Норма часу, (годин)*
Організація та ведення претензійної роботи
1. Отримання та розгляд від структурних підрозділів документ документів, необхідних для подання претензій, у тому числі із дебіторської заборгованості Один документ 0,30
2. Перевірка наявності права на подання претензії та повноти матеріалів для її обґрунтування Одна претензія 2,50
3. Складання проекту претензії та подання її на підпис керівнику підприємства Одна претензія 3,60
4. Облік та реєстрація поданої претензія (подання/направлення претензії) Одна претензія 0,20
5. Здійснення запиту відсутніх документів на подану претензію. Розгляд претензії Одна претензія 3,50
6. Направлення претензії структурними підрозділами, діяльність яких пов’язана із цією претензією, для перевірки розрахунків і подання всіх документів, що необхідні для вирішення претензії Одна претензія 0,40
7. Складання проекту відповіді на претензію та подання її на підпис керівнику підприємства Одна претензія 1,50
Організація та ведення позовної роботи
8. Складання позовних заяв згідно законодавства Одна заява 1,20
9.  Реєстрація та облік позовних заяв (подання до суду, направлення поштою) Одна заява 0,20
10. Підготовка відповідних документів у разі пред’явлення позову або неприйняття позову Комплект документів 0,50
11. Участь у розгляді справи в суді та господарському суді Одне засідання 4,00
12. Підготовка відгуку (заперечення) на позовну заяву, яку було подано на підприємство Аркуш ф А4 0,80
13. Аналіз та узагальнення даних щодо кількості претензій та позовів, які надходять, сум позовів, причин невиробничих витрат та інших недостач у роботі окремих служб підприємства Одна пропозиція 0,80
14. Внесення керівництву підприємства пропозицій щодо усунення недоліків, які було виявлено у діяльності структурних підрозділів Один підрозділ 0,50
15. Складання в разі необхідності проекту наказу про усунення недоліків, які було виявлено, а також заходів щодо стягненої суми з винної особи Один наказ 1,20
Укладання договорів
16. Перевірка відповідності чинному законодавству проектів договорів, які підготовлено структурними підрозділами підприємства Один договір 2,20
17. Підготовка та подання керівництву підприємства відповідного висновку за проектом договору пропозиціями щодо законності вирішення питання (у разі невідповідності договору вимогам чинного законодавства) Один висновок 1,80
18. Оформлення позовних матеріалів для передачі їх до господарського суду у зв’язку з ухиленням другої сторони від укладання договору. Один позов 1,80
Супровід виконання договірних зобов’язань
19. Консультації працівників структурних підрозділів, які ведуть договірну роботу з правових питань під час укладання та виконання договорів Одна консультація 0,20
20. Аналіз та узагальнення разом із заінтересованими підрозділами роботи з укладання і виконання договорів в цілому по підприємству Один підрозділ 0,80
Розгляд та складання протоколів розбіжностей до договорів
21. Участь у складанні тексту протоколу розбіжностей Один протокол 1,20
22. Перевірка відповідності до чинного законодавства протоколу розбіжностей направленого підприємству Один протокол 1,50
23. Підготовка відгуку за протоколом розбіжностей Один аркуш ф А4 0,80
24. Участь у зустрічах з питань врегулювання розбіжностей Одна зустріч 1,00
Забезпечення збереження власності підприємства
25. Правовий аналіз причин та умов, які сприяють розкраданню, нестачі, псуванню матеріальних цінностей Один документ 1,50
26. Надання допомоги щодо тлумачення питань забезпечення збереження власності підприємства в рамках чинного законодавства та відшкодування матеріальних збитків Одна консультація 0,25
27. Підготовка договорів щодо повної матеріальної відповідальності деяких категорій працівників Один договір 1,25
28. Участь у підготовці матеріалів за фактами розкрадання, нестач та інших видів правопорушень, які завдали збитків підприємству, і подання їх до відповідних органів Один документ 0,80
29. Участь у судових засіданнях Одне засідання 4,00
Загальні роботи щодо юридичного забезпечення
30. Консультаційна робота Одна консультація Очна консультація – 0,35

По телефону – 0,10

31. Оформлення листів, відповідей Один документ 1,00
32. Участь у судових засіданнях Одне засідання В межах міста: 4,00

В межах області: 8,00

За межами області: 72,00

33. Взаємодія з органами влади та контрагентами Одна телефонна розмова 0,35
34. Участь в зустрічах, переговорний процес Одна зустріч Відповідно до часу зустрічі, але не менше 0,30
35. Підготовка установчих документів Один документ 2,00
36. Участь у проведенні державної реєстрації Одна реєстраційна дія 1,00

 

Вартість однієї години роботи юриста в 2018 році дорівнює 20% прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01 січня 2018 року (1762 грн. Х 20% = 350 грн.).

Окремо оплачуються фактичні витрати виконавця. Можливі пакетні варіанти послуг та абонентське обслуговування клієнтів.