Останнім часом в Україні почастішали проблеми, пов’язані зі свавіллям банків, при цьому приблизно 80% наших клієнтів, які звертаються з приводу спорів з банками, мають проблеми саме з Приватбанком.

Однією з поширених проблем з банками, зокрема і з Приватбанком, є неправомірний, самовільний арешт рахунків клієнта банком без належних підстав.

Так, до нас звернувся клієнт з приводу того, що у Приват24 для бізнесу зникла можливість формування платежів, при цьому, дещо вивчивши розділи даного інтернет-банкінгу виявилось, що основний рахунок підприємства клієнта має статус «арештовано». Зв’язавшись з представниками банку, ми дізналися про те, що на рахунок № 2600********** накладено арешт. Пізніше нам повідомлено про назначену зустріч в відділені ПАТ КБ «Приватбанк». На зазначеній зустрічі представник банку, у властивій колишнім співробітникам правоохоронних органів манері, повідомив, що до служби безпеки банку надійшла анонімна заява (пізніше виявилось, що заявником є прямий конкурент клієнта), відповідно до якої, у банку є підозри щодо наданих клієнтом для відкриття рахунку підроблених документів або таких, які містять недостовірну інформацію. Жодних інших пояснень працівники банку не надавали.

Для збору інформації щодо арешту рахунків нам довелося направити запити та скарги до керівництва банку, проте банк витримував паузу, посилаючись на Закон України «Про звернення громадян» відповідь була надана після більш ніж місяця очікування, що звичайно нас не задовольняло.

Тепер поглянемо на ситуацію арешту рахунків в рамках законодавчої бази.

Відповідно до ст.1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Відкриваючи рахунок банк погодився виконувати умови і правила банківського обслуговування, розміщені на сайті pb.ua, зокрема:

3.4.2.1. Клієнт, виходячи з технічних можливостей, своїх і обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку встановлюється в цих Умовах та Правилах.

3.4.2.2. За допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт може здійснювати:

п. 1. підготовку платежів (за Україну і міжнародних) і відсилання їх у банк;

п. 6. контроль проходження платежів.

Сторони визнають юридичну силу платежів (виписок), сформованих через системи дистанційного обслуговування, і їх еквівалентність платежах (виписках), які здійснюються з використанням паперових носіів.

3.8.2.1.1. Система Приват24 призначена для управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет. Дана Система надає своїм Клієнтам комплекс банківських послуг цілодобово в режимі реального часу, з будь-якої точки, що має вхід в Інтернет.

3.8.2.1.2. Клієнт доручає Банку проводити платіжні операції за допомогою Системи дистанційного обслуговування Приват24 на підставі дистанційних розпоряджень уповноважених / довірених осіб Клієнта, переданих Системі по мережі Інтернет.

3.8.2.1.6 Банк зобов’язаний прийняти до виконання дистанційні розпорядження, оформлені і підтверджені належним чином.

Відповідно до умов і правил банківського обслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» п.3.4.1.14. за наявності у банку мотивованої підозри щодо наданих клієнтом для відкриття рахунку підроблених документів або таких, які містять недостовірну інформацію, банк повідомляє про це органи внутрішніх справ і спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу із зазначенням ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, що подає документи на відкриття цього рахунку.

Проте зазначений пункт не містить вказівки про можливість блокування операцій за рахунком, що було здійснено банком в даному випадку.

Так, відповідно до п. 3.1.1.16. умов і правил банківського обслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» банк здійснює припинення видаткових операцій по рахунку клієнта лише у разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Припинення видаткових операцій здійснюється у межах суми, на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладений без встановлення такої суми.

Крім того зупинення операцій можливе відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме ст. 17 даного закону, проте в такому випадку ПАТ КБ «Приватбанк» мало звернутися спеціально уповноваженого органу, а строк такого зупинення чітко визначений законом. В порушення зазначених вимог законодавства представники ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили, що документи про зупинення відсутні та будуть офіційно надані пізніше.

Проте, такі документи так і не були надані клієнту.

Відповідно до ст. 1074 ЦК України та ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Таким чином, зазначені дії щодо зупинення видаткових операцій за рахунком нашого клієнта є порушенням чинного законодавства, адже існує лише дві причини правомірного блокування операцій по рахункам відповідно до чинного законодавства:

  1. Наявність рішення суду або державного виконавця про арешт рахунків (проте воно можливе лише в межах визначеної суми).
  2. У зв’язку з ризиками передбаченими Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”(в такому випадку для банку передбачена чітка, обмежена коротким строком процедура).

Що було зроблено для боротьби з банком та можливі виходи з такої ситуації читайте у частині другій даної статті.

 

Categories: Банки

0 thoughts on “Свавілля Приватбанку та як з ним боротись (ч.1)”

Добавить комментарий